Fångster

H-D Ritter

Datum Fiskevatten Art Fiskare Ort Kg Cm

Fångster efter fiskare och ort.