Villkor

Allmänt

Fiska.se säljer fiskekort åt fiskevårdsföreningar och har ansvar för att dessa distribueras enligt överenskommelse med respektive förening. Frågor om regler för fiske eller annat som har direkt med själva utövande av fisket hänvisas till föreningen.

Ångerrätt

Köpta fiskekort går att ångra inom 24 timmar om det ej är utnyttjade. Justering av felaktigt angivna datum går också bra att göra. Detta görs i samråd med Fiska.se.

Leverans

Köpta fiskekort går att ladda ner vis Fiska.se på det konto köpet gjordes. Länkar för nedladdninga skickas även till kontoinnehavarens epost-adress. Kostnad för leverans ingår i köpet.

Personnummer

Personnummer sparas för respektive fiskekort för att knyta kortet till en enskild individ.

Betalsätt

Betalning sker med bankkort över säker anslutning. Inga kortuppgifter sparas av Fiska.se utan hanteras av DIBS som är betalväxel. Vid betalning skickas betaluppgifterna till DIBS server. Alla vanliga betalkort som fungerar i Sverige skall fungera.

Sekretess & Säkerhet

Fiska.se behandlar dina personuppgifter för att:

  • Administrera ditt köp.
  • Kommunicera med dig i samband med köpet.
  • Hjälpa dig med kundserviceärenden.
  • Fullgöra rättsliga förpliktelser såsom ångerrätt, reklamation och följa bokföringslagen.

Personligt bruk

Fiskekort får endast användas för personligt bruk och är knytna till personen genom personnummer. Det innebär att fiskekort inte får överlåtas och/eller vidareförsäljas.

Mitt konto

För att kunna använda Tjänsten måste kunden ha ett användarnamn och ett lösenord. Detta får kunden genom att registrera sig på webbsidan. Kunden är själv ansvarig för att användarnamnet och lösenordet hålls hemligt. Detta är viktigt eftersom kunden blir ansvarig för alla beställningar och andra åtgärder som sker med användning av användarnamnet och/eller lösenordet. Detta gäller alltså även om det är någon obehörig som har använt användarnamn och lösenordet.

Det är upp till kunden att kontrollera att all personlig information som lagts vid skapandet av ett konto är korrekt. Fiska.se kontrollerar inte denna information och svarar inte för att den är korrekt.

Lösenord sparas krypterade och kan inte återges av Fiska.se. För att komma åt ett konto man har glömt lösenordet för gör man en ny registrering. Det tidigare kontot för den epostadressen som registreringen avser kommer då att återskapas och tidigare data finns kvar.

Laglig användning

Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Fiska.se. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Fiska.ses villkor kan kunden förlora tillgång till att använda Tjänsten. Fiska.se har också rätt att makulera fiskekort om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår Fiska.ses allmänna villkor.

Immateriella rättigheter

Allt material inom Tjänsten ägs av Fiska.se och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom Tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Fiska.se eller en tredjepart.

Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Fiska.se. Fiska.se eller dess samarbetspartners förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelsplatsen Fiska.se.

Länkar till andra hemsidor

Fiska.se innehåller länkar till webbsidor som underhålls av en tredjepart. På, och i användandet av, dessa webbsidor tillämpas villkor som sammanställts av tredjepart. Fiska.se ansvarar inte för andra parters/samarbetspartners webbsidor eller deras innehåll.

Snabblänkar
Samarbete
Annons