Försäljare av fiskekort

Återförsäljare av fiskekort

Samtliga fiskevårdsområden som är anslutna till försäljning via Internet har även möjlighet att koppla in sina "vanliga" återförsäljare. Fördelen med det är att man då inte behöver trycka fiskekort till dessa då förfarandet är detsamma som vid Internet-köp av fiskekort. En annan fördel är att fiskevårdsområdet löpande ser vilka kort som sälja av återförsäljare.

Via inloggning

Återförsäljaren får en egen inloggning med möjlighet att lösa ut fiskekort på Internet. Förfarandet är detsamma som när fiskaren själv köper sitt kort med undantag av att återförsäljare inte behöver betala. Återförsäljaren tar som vanligt betalt av fiskaren och betalar sedan till fiskevårdsföreningen enligt överenskommelse.

När återförsäljaren är inloggad klickar han på länken Återförsäljare för det fiskevatten han vill lösa ut ett kort till. Sedan väljer han kort och fyller i uppgifter som vanligt.

Återförsäljaren och fiskevårdsföreningen kan sedan i efterhand följa vilka fiskekort som har blivit sålda.

Snabblänkar
Samarbete
Annons