Fångster

Palm Johnny

Åmotsbruk

Datum Fiskevatten Art Fiskare Ort Kg Cm
060625 Lofsdalen-Glöte FVO Öring Palm Johnny Åmotsbruk 1.4

Fångster efter fiskare och ort.