Fångster

Voß Martin

TYSKLAND

Datum Fiskevatten Art Fiskare Ort Kg Cm
020515 Mörrum Lax Voß Martin TYSKLAND 11.7 103
020402 Mörrum Öring Voß Martin TYSKLAND 4.5 81

Fångster efter fiskare och ort.