Fångster

Volker Richter

Datum Fiskevatten Art Fiskare Ort Kg Cm
190920 Lagan FVO Lax Volker Richter 6.2 89
190703 Lagan FVO Lax Volker Richter 5.2 84

Fångster efter fiskare och ort.